Obchodné podmienky

Obchodní podmínky

Zaplacením objednávky kurzu, ebooku (elektronické knihy), prednášky, MP3 nahrávky souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

  1. Obecná ustanovení

1.1. Poskytovatelem služeb je Ing. Ľudmila Tóthová - ELTIES, IČO: 48300616, DIČ: 1081282389, so sídlom Družstevná 83/42, 07662  Parchovany, Slovenská republika, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „Poskytovatel" / „Prodávající").

1.2. Uživatel je fyzická či právnická osoba, která uhradila objednávku Poskytovatele (dále jen „Uživatel" / „Kupující")

  1. Předmět služby

2.1. Předmětem služby je právo Uživatele na přístup k elektronickým materiálom uložených na serveru Poskytovatele alebo kurzu, ku kterému užívatel získa prístup a dalším službám Poskytovatele nabízeným na serveru Poskytovatele (dále jen ,,produkt" alebo ,,služba").

  1. Rozsah služby

3.1. Uhrazením ceny produktu alebo služby získává Uživatel právo na přístup k objednanej službe alebo produktu poskytovatele za účelem svého osobního vzdělávání a rozvoje.

  1. Práva a povinnosti Uživatele

4.1. Uživatel je povinen uhradit cenu produktu alebo služby stanovenou na webových stránkách Poskytovatele, a to bezhotovostně (tj. buď na základě přímé platby platební kartou, nebo bankovním převodem).

4.2. Uživatel má právo využívat služby objednaného produktu alebo služby.

4.3. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 10 – Ochrana autorských práv.

  1. Objednávka

5.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na serveru Poskytovatele. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky Poskytovatele. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě produkt alebo službu včetně všech bonusů a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce Poskytovatele a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

  1. Kupní cena, daňový doklad

6.1. V přihlašovacím formuláři na webové adrese Poskytovatele najdete všechny ceny služeb. Ceny jsou uvedeny jako konečné. Prodávající nie je plátcem DPH.

6.2. Daňový doklad Vám bude vystaven na základě uhrazené zálohové faktury. Daňový doklad slouží jako doklad o zakoupení produktu alebo služby a je zasílán automaticky na e-mail Kupujícího a to elektronickou formou.

  1. Způsob a forma platby

7.1. Způsob platby
Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

7.2. Možnosti plateb
a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro. b) Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, Fio, KB, mBank a další.

7.3. Bonusy
Všechny bonusy, na které má kupující nárok, budou zpřístupněny na odkazoch v objednávke a to za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena. 
 
8. Garance vrácení peněz

8.1. Za své produkty Ing. Ľudmila Tóthová - ELTIES ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz.

8.2. Při objednání produktu alebo služby má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to v rámci časového horizontu uvedeného na prodejní stránce daného produktu (365 dnů ).

Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: ludmila@laskavyporod.sk s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury. Kupujícímu bude zaslán opravný daňový doklad s částkou odpovídající kupní ceně ebooku. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

8.3. Případné reklamace nebo námitky může kupující kdykoli vznést elektronickou formou prostřednictvím e-mailu ludmila@laskavyporod.sk. Pro podání reklamace či námitky není předepsán zvláštní formulář, z vyjádření kupujícího musí jen vždy vyplývat, v čem spočívá jeho reklamace či námitka a jakou formu jejího vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Poskytovatel nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení, s tím, že Uživatel o tom bude vyrozuměn e-mailem a pokud Poskytovatel Uživateli zcela nevyhoví, své rozhodnutí odůvodní.

  1. Práva a povinnosti Poskytovatele

9.1. Poskytoval má povinnost odoslať prístup k objednanému ebooku do 3 pracovních dnů po obdržení celé úhrady od Uživatele na svůj účet.

9.2. Objednáním ebooku alebo kurzu a sdělením e-mailové adresy uděluje Uživatel Poskytovateli souhlas, aby tuto e-mailovou adresu používal pro propagaci svých služeb, jakož i služeb svých obchodních partnerů. Poskytovatel může přiměřeně informovat formou reklamních sdělení Uživatele o svých dalších službách, resp. o dalších službách jeho obchodních partnerů, a to s využitím e-mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí e-mailovou zprávou na adresu ludmila@laskavyporod.sk.

9.3. Uživatel nemá v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku. Poskytovatel je povinen vynaložit nezbytné úsilí na odstranění technických problémů serveru.

   10. Ochrana autorských práv a dobrého jména Poskytovatele

10.1. Ebook je autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.

10.2. Uživatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které je ebook umístěný.

10.3. Uživatel se zavazuje zdržet se veškerého jednání, které by mohlo ohrozit dobré jméno Poskytovatele, zejména zveřejňování nepravdivých informací či neobjektivního hodnocení jeho služeb. Uživatel se dále zavazuje zdržet se veškerého nekalosoutěžního jednání, včetně případného odrazování zájemců o zakoupení ebooku. V případě nedodržení této povinnosti zaplatí Uživatel poskytovateli smluvní pokutu ve výši 500 Eur.